AED
Valuutta

Danube Group ilmaisi huolensa Emiraattien vuokrahintojen tulevasta jäädyttämisestä

Danube Group ilmaisi huolensa Emiraattien vuokrahintojen tulevasta jäädyttämisestä

Danube Group on huolissaan Arabiemiraattien vuokrien tulevasta jäädyttämisestä

Yksi Dubain suurimmista kiinteistörakennuttajista uskoo, että vuokrien jäädyttäminen on suunnattu auttamaan vuokralaisia, ei vuokranantajia.

Huhtikuussa 2021 Dubai Lands Department (DLD) ilmoitti vuokrahintojen jäädyttämisestä seuraavien kolmen vuoden ajaksi.

Valtion virasto ei ole vielä täysin selventänyt, kuinka pitkälle jäädyttäminen etenee ja mihin alueisiin ja kiinteistötyyppeihin se vaikuttaa. Uutiset ovat kuitenkin jo saaneet monet vuokranantajat eri puolilla Arabiemiraatteja paniikkiin.

Danube Group uskoo, että vuokrien kasvun tulisi pysyä markkinoiden liikkeiden rajoissa ja tähän prosessiin puuttuminen, kuten jäädyttämällä, tulisi tapahtua vain, jos tilanne on riistäytynyt käsistä ja vahingoittaa vuokralaisia.

Dubain vuokramarkkinat ovat jo useiden säännösten alaisia, mukaan lukien vuosina 2005-2006 käyttöön otettu enimmäiskasvukatto ja vuonna 2013 käytävien uudelleenneuvottelujen yläraja.

Noina vuosina ala oli erittäin epätasapainossa kysynnän ja tarjonnan suhteen, Arabiemiraattien talous kasvoi 14-16% vuodessa ja nämä johtivat suuriin vuokrakustannusten nousuihin.

Vuotuinen kasvuvauhti oli 20-40%, mikä pakotti hyvätuloisetkin perheet keskittymään vain edullisten kiinteistöjen tarjontaan. Tuohon aikaan ei ollut laajoja freehold-kiinteistöjen markkinoita (freehold = kiinteistöt, joita ulkomaalaiset voivat ostaa ehdottomaan ja pysyvään omistukseen). Ainoa vaihtoehto oli vuokrata kiinteistöt tai saada omistusoikeudet.

Vuodesta 2016 lähtien tilanne on kuitenkin muuttunut ja tarjonta on alkanut ylittää kysynnän, joten vuokranantajat ovat menettäneet etuoikeutensa hintojen nostamiseen. Vuosina 2018-2019 uhkana oli ylitarjonta, jota vuonna 2020 levinnyt pandemia vain pahensi.

Kaikki tämä johti hallitsemattomiin vuokrahintojen liikkeisiin, mutta vuonna 2021 tilanne alkoi vihdoin näyttää vakautumisen merkkejä. Tämä johtui ulkomaisten sijoittajien ja ostajien suuresta tulvasta.

Kaiken tämän huomioon ottaen Danube on päätellyt, että jäädyttäminen tässä vaiheessa ei johda markkinoiden tasapainottamiseen, vaan hyödyttää vain vuokranantajia.

Tämän vahvistavat viimeaikaiset uutiset, joiden mukaan monet vuokranantajat ovat jo neuvotelleet sopimukset uudelleen vuokralaisten kanssa, pakottaen heidät maksamaan korkeampaa vuokraa. Tällä pyritään saamaan määritelty hinta jäädytettyä seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.

Näin ollen yleinen kysynnän elpyminen Arabiemiraatiessa kohtaa rajallisen ja erittäin kalliin vuokratarjonnan, mikä vain vie ostajat markkinoilta.

Lue myös