AED
מטבע

שוק המשכנתאות בדובאי בשנת 2021: שיא היסטורי במספר ובשווי הלוואות המשכנתא שהונפקו

שוק המשכנתאות בדובאי בשנת 2021: שיא היסטורי במספר ובשווי הלוואות המשכנתא שהונפקו

השווי הכולל של ההלוואות שהונפקו עלה על 34 מיליארד דולר.

שוק הלוואות המשכנתאות רשם 19,520 עסקאות משכנתא ב-2021, מספר הגבוה ב-26% מהשיא הקודם בשנת 2017. השווי הכולל של עסקאות אלו עלה על 34 מיליארד דולר.

בהשוואה לשנת 2020, זוהי עלייה של 51% בנפח המשכנתאות ו-46% בשוויין.

לווים הנפיקו הלוואות משכנתא רבות ברבעון הראשון של 2021, רובן בינואר - 3,004 הלוואות משכנתא בשווי כולל של 5.66 מיליארד דולר.

שוק המשכנתאות צמח במהלך השנה, וברבעון הרביעי נרשמו 4,187 משכנתאות, 10% יותר מאשר ברבעון הרביעי של 2020 ו-21% יותר מאשר ב-2019.

דצמבר 2021 שבר את השיא של דצמבר 2020 ב-1.3% ושל דצמבר 2019 ב-3.8%. בחודש האחרון של השנה הונפקו 1,178 משכנתאות בשווי כולל של 2.74 מיליארד דולר.

בשנה שעברה, הלוואות משכנתא הפכו פופולריות ביותר, בשל מדיניות הבנק המרכזי של איחוד האמירויות. הבנק המרכזי נקט במדיניות של הורדת ריבית, תשלומי פיקדונות ורפורמות ביחס הלוואה-לשווי-הנכס (LTV).

הרפורמה המשמעותית ביותר בבנק המרכזי בתקופת מגיפת הקורונה היתה הפחתה של 5% בתשלום הראשון. כך, מי שאינם אזרחי איחוד האמירויות צריכים לשלם רק 20% מסכום ההלוואה, ואזרחי איחוד האמירויות - 15%.

באופן כללי, לרפורמות הייתה ההשפעה הגדולה ביותר על משיכת קונים חדשים לשוק. לפי אנליסטים של שוק המשכנתאות, ברבעונים 1-3 של שנת 2021, קונים חדשים בשוק איחוד האמירויות קיבלו 83% מהלוואות המשכנתא.

קרא גם