AED
Valuutta

Kiinteistön ostaminen Dubaissa. Miten yhteisomistuksessa olevaa hotellia ylläpidetään?

Kiinteistön ostaminen Dubaissa. Miten yhteisomistuksessa olevaa hotellia ylläpidetään?

Syyskuusta 2019 lähtien Arabiemiirikunnat on muuttanut lainsäädäntöään, joka koskee sellaisten yhtiöiden toimintaa, joiden tehtäviin kuuluu yhteisomistuksessa olevien

kiinteistöjen hallinnointi. Se koskee rakennuttajia ja hotellioperaattoreita ja sääntelee monenlaisten kiinteistöjen hallinnointia.

Sisältö

Keitä muutokset koskevat?

Muutokset vaikuttavat suuriin rakennushankkeisiin (Master-hankkeet), joita on useimmissa Dubain ja Abu Dhabin yhteisöissä ja jotka ovat perinteisesti kysyttyjä sijoituskiinteistöjä. Kyse ei ole vain hotelleista vaan myös asuinkomplekseista, toimistorakennuksista ja mökkikylistä, joissa yhteisomistus on sallittua. Omistaja voi omistaa erillisen rakennusosan (yksiön tai asunnon) ja toimia samalla osakkaana yhteisissä tiloissa: uima-altaat, puistoalueet, leikkikentät, sisäiset yhteiset tilat.

Oikeudellisen kehyksen muutokset

Uuden lain mukaan omistajayhdistys ei enää vastaa yhteisen kiinteistön yhteisten alueiden hoidosta. Sen sijaan RERA:n sääntelemät lisensoidut hallinnointiyhtiöt korvaavat ne oikeuksissa ja velvollisuuksissa. Jos ne eivät pysty täyttämään velvollisuuksiaan, omistajat voivat tehdä valituksen hallinnointiyhtiötä vastaan.

Sääntelyviranomainen ilmoittaa asiasta yhtiölle ja vaatii selvitystä ja valituksen syiden poistamista. Vastaamatta jättäminen aiheuttaa seuraamuksia. Toistuvissa rikkomuksissa toimilupa voidaan peruuttaa.

Uuden lain tärkeät näkökohdat

Laki takaa:

  • Yhteisesti omistetun omaisuuden kunnossapitoon varattujen määrärahojen

tiukka valvonta. Sitä ei voida muuttaa, sillä riippumattoman tilintarkastajan on vahvistettava menojen tarve. Valvoja ei hyväksy osuutta ilman menojen tarkistusta ja perusteluja korotukselle.

  • Hallinnointiyhtiöiden nimeäminen. Dubaissa isännöintiyhtiöt saavat tehtäväkseen valvoa kiinteistöä sen mukaan, mihin luokkaan se kuuluu. Yhteiset kiinteistöt luokitellaan nykyään kolmeen luokkaan: suurhankkeet, hotellihankkeet ja muut kuin ensimmäiseen ja toiseen luokkaan kuuluvat kiinteistöhankkeet.

Viimeinen luokka on yleisin, sillä siihen kuuluvat asuinkerrostalot ja ostoskeskukset.

Isännöintiyrityksiä ei enää nimitetä omistajakokouksen päätöksellä. Nyt RERA nimittää kiinteistönhoitoyrityksen valvomaan yhteisomistuksessa olevan kiinteistöhankkeen

yhteisiä tiloja tarjouskilpailun tuloksen perusteella. Jos palveluiden tuottaminen on epäoikeudenmukaista, yritys voidaan korvata toisella.

Innovatiiviset ratkaisut hallinnointiin ja omistajuuteen

Näillä toimenpiteillä pyritään parantamaan ja yksinkertaistamaan yhteisomistuksessa olevan omaisuuden hallinnointia kiinteistömarkkinatilanteesta riippuen.

DLD:n pääjohtajan Sultan Butti bin Mejrenin mukaan viranomainen tukee täysin

yhteisomistusaloitetta. Ensimmäinen vaihe oli lainsäädännön muuttaminen, ja toinen vaihe oli aloitteen toteuttaminen erillisten asiakirjojen laatimiseksi, joilla vahvistetaan hotellin yhteisomistusoikeus.

Tämän odotetaan houkuttelevan sijoittajia, joilla on rajallinen budjetti, ja vahvistavan kiinteistömarkkinoita. Kaikilla ulkomaalaisilla ei ole varaa investoida kokonaiseen hotelliin. Uuden lainsäädännön myötä useat ihmiset voivat omistaa yhden

kiinteistöyksikön, ja jokaisella omistajalla on oma omistusoikeus. Laissa säädetään omistamisen lisäksi myös kiinteistöjen luovuttamisesta. Kukin yksikkö voidaan myydä, pantata tai siirtää muiden osapuolten omistukseen.

Uusia mahdollisuuksia yhteisomistuksessa olevan omaisuuden myötä

Se avaa seuraavat mahdollisuudet:

  • Voit käyttää asuntolainaa kiinteistön hankintaan.
  • Myynti tai uudelleenrekisteröinti sukulaisille on sallittua.
  • Perintöoikeutta ei ole rajoitettu.

Ulkomaalaisille myytävien kiinteistöjen määrän lisääntymisen odotetaan lisäävän asuntojen kokonaismyyntiä. Kun otetaan huomioon, että Dubai on yksi suosituimmista matkailukohteista, uusi laki lisäisi hotellialan kilpailukykyä.

Miten se toimii

Tämä järjestelmä on toiminut menestyksekkäästi jo pitkään kehittyneissä maissa. Se on yksinkertainen:

  • Henkilö ostaa niin monta asuntoa kuin hänellä on varaa.
  • Omistaja tulee kerran tai useita kertoja vuodessa asumaan asuntoonsa sopimuksen mukaiseksi ajaksi.
  • Loppuvuoden omistajan kiinteistöä valvoo isännöintiyritys.

Voitto jaetaan sopimuksesta riippuen, ja se voi olla jopa 50-50 prosenttia tai 70-30 prosenttia, ja ostaja saa pienemmän osuuden. Mutta tästäkin lähestymistavasta on hyötyä. Tämä on passiivista tuloa puhtaimmillaan, ilman tarvetta tulla maahan tai ratkaista organisatorisia kysymyksiä.

Ainoat omistajalle aiheutuvat kulut liittyvät säännöllisiin korjauksiin. Sijoitetun pääoman vuotuinen tuotto voi olla keskimäärin 3-6 prosenttia hotellista ja sen suosiosta riippuen.

Odotukset

Ajatus on vielä otettava laajasti käyttöön Dubaissa, vaikka se koskee toistaiseksi lähinnä asuntoja, ei suuria yksiköitä. Lain tarkoituksena on vähentää taloudellista taakkaa ja saada investoinnit virtaamaan maan talouteen. Aloitteen tarkoituksena on ensisijaisesti vauhdittaa investointeja luksuskiinteistöihin, ja se tekee niistä edullisempia. Sen seurauksena yhteisomistus turvataan valtion tasolla ja mahdollistaa nettovoiton saamisen rajoitetuilla investoinneilla.

Apua kodin metsästykseen ja ostamiseen Arabiemiirikunnissa

Olemme keskittyneet täyttämään asuin- ja liikekiinteistötarpeesi, ja meillä on pitkä kokemus ja laajat luettelot sijoittajilta ja paikallisilta kiinteistövälitystoimistoilta Dubaissa ja Arabiemiraattien muissa emiraateissa. Tutustu nyt verkkosivuihimme uusimpien ja tuottoisimpien vaihtoehtojen löytämiseksi!

Jos olet kiinnostunut mahdollisuudesta tehdä rahaa investointeja kiinteistöjen Dubaissa, ota meihin yhteyttä.

Lue myös